77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

आरक्षित कोठा


'मरा अन् तुमच्या पोटी जल्माले या सायेब! खरसनं! मायच्यान्!’' हे शब्द त्याच्या कानावर पडले आणि तो अवाक् झाला. का? कशासाठी? हा तरणाबांड, सुशिक्षित ग्रामपंचायत सदस्य मला असा बोलला असणार?

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe