77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

युबीआय : भांडवलशाहीचा नवीन चकवा


आज जवळपास सर्वच देशात अगदी कम्युनिस्ट चीन व व्हिएतनाममध्येदेखील (क्युबाचा अपवाद वगळता) भांडवलाच्या हितसंबंधांना केंद्रस्थानी ठेवून विविध वस्तुमाल व सेवांचे उत्पादन करणार्या अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल प्रचलित आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe