77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

हनोज दिल्ली दूर अस्त!


भारतातल्या शेतीवरचं अरिष्ट शेतीच्या पलीकडे जाऊन पोहचलंय. ते समाजावरचं अरिष्ट झालंय. कदाचित सभ्यतेवरचंच अरिष्ट- प्रचंड मोठ्या संख्येनं गरीब शेतकरी आणि शेतमजूर आपली उपजीविका टिकवून ठेवण्यासाठी प्राणांतिक लढाई लढत आहेत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe