77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

आम्ही ती स्मशाने ज्यांना


महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील, साक्री तालुक्यातील राईनपाडा गावामध्ये १ जुलै २०१८ रोजी ५ व्यक्तींचा जमावाने केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याची घटना घडली. मृत झालेल्या पाचही व्यक्ती ह्या भारतामध्ये अस्तित्वात असणार्यात ‘भटक्या जमाती’ या सामाजिक प्रवर्गातील ‘नाथपंथी डवरी गोसावी’ या जमातीतील आहेत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe