77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

नव’भांडवलशाही प्रणालीतील पुरुष भानाचा भौतिक पाया!


घरात येणारी हवा दूषित आहे म्हणून आपण त्या हवेला एक्झॉस्ट फॅन लावून जबरदस्तीने घराबाहेर काढतो हे मान्य. घरामध्ये शुद्धीकरणासाठी काही उपकरणे बसवतो. हेही मान्य. पण तरीदेखील बाहेरून दूषित हवा सतत येतच राहिली तर घराबाहेर पडून हवा सतत दूषित होण्याची कारणे काय आहेत याचा शोध घ्यायलाच हवा.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe