77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

मंदीमुक्त भांडवलशाही असू शकेल का?


नुकतीच एक बातमी प्रकाशित झाली ती अशी की, आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधीच्या ताज्या सहामाही अहवालानुसार सर्वच देशांमध्ये सार्वजनिक व खासगी कर्जे इतक्या उच्च पातळीवर पोहोचली आहेत की, ती परत कमी करणे अशक्य होईल. त्यामुळे जगभरात मंदीची शक्यता आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe