77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

शाश्वात जीवनशैलीचा आग्रह आवश्यक!


सर्व पारंपरिक आणि शाश्वतत विकासवादी समाज, पृथ्वी म्हणजे एक टेरा मॅटर मानत आले आहेत. भांडवली विकास पद्धती मार्फत, नफ्यासाठी संसाधनांची लूट व मूठभरांसाठी त्याचा वापर हे सूत्र लादले गेल्यामुळे, स्थानीय समाजाचा विकासाचा अधिकार नाकारला गेला आणि त्यामुळे दारिद्र्याचे संकट उभे राहिले.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe