77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

फकरूद्दीन बेन्नूर : सहिष्णुतेचे महामेरू


१७ ऑगस्ट २०१८ रोजी हिंदु-मुस्लिम सामाजिक सौहार्दासाठी आयुष्यभर झटणार्या बेन्नूर सरांनी अखेरचा निरोप घेतला. ज्येष्ठ विचारवंत व राजकीय विश्लेजषक म्हणून महाराष्ट्रात व देशात ख्यातकिर्त असेलेले बेन्नूर सर काळाच्या पडद्याआड गेले.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe