77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

राज्यघटना, न्यायालयीन निवाडे आणि धनगर आरक्षण


मराठा समाजापाठोपाठ आता धनगर समाजही ‘आरक्षणासाठी’ रस्त्यावर उतरलेला आहे. त्यांना खरं तर ओबीसीचे आरक्षण मिळते आहे; पण आता त्यांना ओबीसी ऐवजी अनुसूचित जमातींमध्ये आरक्षण हवे आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe