77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

अलविदा बेन्नूर...


सामाजिक बदलांसाठी सकारात्मक परिणाम घडवून आणू शकतील अशा अनेक सामाजिक प्रकल्पांशी त्यांनी स्वतःला जोडून घेतले होते. त्यासाठी आपल्या सामाजिक कार्याशी सुसंगत ठरेल असे अध्यापनाचे क्षेत्र त्यांनी निवडले. प्रा. बेन्नूर यांचं मराठीबरोबरच इंग्रजी भाषेतही प्राविण्य होते. पण त्यांनी प्रामुख्याने फक्त मराठीत लिहिणे पसंत केलं.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe