77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

वाढते शहरीकरण आणि शाश्वात विकास


अनेक वर्षे अस्तित्वात असणार्यार शहरांना स्वतःची अशी एक लोकसंस्कृती आणि समाज घटकांमधील परस्पर जिव्हाळ्याचे संबंध यांचा वारसा असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकार्यांपनी या वास्तवाचे भान ठेवून जर कार्यक्रमण केले तर शाश्व.त विकासाचा मार्ग शहरातून अधिक प्रशस्तपणे राबविला जाऊ शकतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe