77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

सलोख्याचे प्रवासी


विचारवंतांचे, कार्यकर्त्यांचे दक्षिणायनबाबत काही तात्त्विक मतभेद असू शकतात- ते असावेतही- कारण या मतभेदांच्या चर्चेमधून नव्या दिशा धुंडाळण्यास मदत होणार आहे- परंतु या मतभेदाचा सन्मान करत आपण एकत्रित ही परिवर्तनाची मोट बांधू शकलो तरच भविष्याकडे आपण आशावादी दृष्टीने पाहू शकतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe