77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

डाव्यांनी स्वत:कडे असलेली धारदार वैचारिक हत्यारे पाजळण्याची गरज!


नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांमुळे सामान्य नागरिकांच्या राहणीमानांवर व सामाजिक संतुलनावर वाईट परिणाम झाले आहेत. इतके की ज्या पायांवर समाज व अर्थव्यवस्था उभ्या असतात तो पायाच अनेक देशांमध्ये हादरू लागला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe