77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

युरोपात लोकानुरंजनवादाचा उदय, पण डाव्यांनाही नवीन अवकाश


आज भारतासह सार्याा जगभरात एका बाजूला वित्तीय भांडवलशाहीची आणि दुसर्याी बाजूला उजव्या शक्तींची आगेकूच होताना दिसते आहे. तर डाव्यांची पीछेहाट होते आहे. या पार्श्वूभूमीवर प्रा. मूफे यांचा गार्डियनमध्ये प्रसिद्ध झालेला, युरोपातील लोकानुरंजनवादाची आणि त्याला येत असलेल्या प्रतिसादाची चर्चा करणारा लेख आम्हाला महत्त्वाचा वाटतो. या लेखावर वाटसरूमधून एक गंभीर चर्चा घडवून आणावी, या उद्देशाने लेखाचा अनुवाद तसेच संजीव चांदोरकर यांचा त्यावरील प्रतिसाद देत आहोत. वाचकांनीही आपल्या प्रतिक्रिया टिपण स्वरूपात द्याव्या ही विनंती.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe