77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

ओबीसी गणना आणि समाजहित


२०२१ची जनगणना करताना ओबीसी वर्गातील लोकसंख्येची गणना करण्यात येईल असे केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे. इतर मागासवर्गीय जनतेची गणना करण्याची मागणी १९४६ सालापासून सातत्याने होत असलेली मागणी या निर्णयाने मान्य होत आहे याबद्दल आनंद होणे शक्य आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe