77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

(अ)पालकत्वाचे संदर्भ


या साहित्य संपदेकडे एक साधी नजर टाकली तरी हे लक्षात यावे. स्वत:ची मूल म्हणूनही फरफट आणि पालक म्हणूनही ओढाताण या दुर्दशेचे फेरे कुठेतरी थांबवावेत, किमानपक्षी त्यांना लगाम घालावा हा विचार राहून राहून मनात येतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe