77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

अपत्यहीन, नैसर्गिकपणे


मला अगोदरही मुले आवडायची आणि आजही आवडतात. खरोखर रस्त्यावरून आई-वडिलांसोबत चालणार्याु मुलांना पाहण्यात किंवा आई-वडिलांनी मुलांना कडेवर घेऊन जाताना पाहण्यात मला समाधान मिळतं मला असं ‘नैसर्गिकपणे’ जगण्यात... जगण्याच्या दिशा बदलण्यात आनंद मिळतो. परंतु त्याचा अर्थ असा आहे की, चांगली आई होण्यासाठीची सगळी पात्रता, गुणवत्ता माझ्याकडे होती?

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe