77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

स्वप्ने साकारायची आहेत


मनात ठिपक्यासारखी एक कल्पना स्फुरते त्या ठिपक्याची रेघ होते या रेषेला स्मरण असते अस्पष्ट विचार सुस्पष्ट होतात आणि म्हणता म्हणता ही रेघ दिशा दाखवते, उजळते तिचा राजमार्ग होतो जाते क्षितिजापार जिथे आशा असते छान सुंदर गंधमय वेधवणारे नाद ऐकू येतात अशा प्रतिमांच्या दर्शनात जादू आहे अनाम निराकार उत्साह जाणवायला लागतो अजून काय हवे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe