77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

मुस्लिम मराठी चळवळीचा लेखाजोखा


दि. ४, ५ आणि ६ जानेवारी रोजी पुणे शहरात १२वे मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन होत आहे, त्या निमित्ताने संमेलनाच्या वाटचालीचा आढावा घेणारा लेख.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe