77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

असंवेदनशील कोण डॉक्टर की सरकार?


ज्या वैद्यकीय सेवांच्या भावनेने प्रेरित होऊन तो डॉक्टर दुर्गम आदिवासी भागात गेला असतो, ते न जमण्याच्या असमाधानाने त्याला हे काम नकोसे होऊन जाते. निराश झालेला डॉक्टर मग फक्त लसीकरण, कुटुंब नियोजन, अंधत्व व कुष्ठरोग निर्मूलन आदि औपचारिक प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमांवर लक्ष देतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe