77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

जबरदस्तीचा ‘विकास’


ज्या विकासाबद्दल आपण बोलत असतो तो निरपवादपणे सर्वसमावेशक असतो का? विकासाच्या मार्गावरील सर्वात जास्त यातना भोगलेले लोक भारताच्या मध्यवर्ती भूप्रदेशातील आदिवासी लोक आहेत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe