77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

आठवणीतले मृणाल सेन


मृणालदा शंभर टक्के मानवतावादी होते : तसंच ते सामाजिक व राजकीय वास्तवाची सखोल जाण असलेले शंभर टक्के विचारवंत होते आणि अर्थातच चित्रपटाच्या भाषेवर प्रभुत्व असलेले शंभर टक्के कलावंत होते. असे तीनशे टक्के प्रगल्भ व्यक्तिमत्व पुन्हा होणे नाही!

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe