77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

महाराष्ट्राचे (अव)मानांकन


आर्थिक विकास हा फक्त वस्तू व सेवा यांच्या निर्मितीइतकाच मर्यादित नसावा तर तो मानवी कल्याणात्मक असावा असे अर्थशास्त्रामध्ये एक मत आहे. त्यावर आधारित कल्याणकारी अर्थशास्त्र ही एक शाखा आहे. तिला अनुसरून संयुक्त राष्ट्रसंघाचा कल्याणात्मक उद्दिष्टांचा उपक्रम आहे. या उपक्रमातील निकषांचा आधार घेऊन भारत सरकारच्या नीती आयोगाने (पूर्वीचा नियोजन आयोग) देशातील २९ राज्ये व ७ केंद्रशासित प्रदेश अशा एकूण ३६ राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास अहवाल १४ डिसेंबर, २०१८ रोजी सादर केला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe