77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

स्त्रीवादाने मला तिसरा डोळा दिला


स्त्रीवादानं मला काय शिकवलं? तर कोणीही इसेंशियल पुरुष नसतो, कोणीही इसेंशियल स्त्री नसते. स्त्री-पुरुष या शब्दांचे अर्थ समाजव्यवस्थेमध्ये घडतात आणि म्हणून स्त्री आणि पुरुष यांच्या भेदामधून आपल्यामध्ये जो शत्रूभाव आहे किंवा येतो, तोही रचित आहे, आणि आपल्यामध्ये जी पूरकता (कॉम्प्लीमेंटॅरिटी) आहे तीसुद्धा रचित आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe