77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

मुद्दे आरोग्य-सेवांचे


वैद्यकीय व्यवसायातल्या अनिष्ट प्रथांबद्दल वारंवार बोललं जातं; पण आपण जे बोलतो ते हिमनगाचं फक्त वरचं टोक आहे; अजूनही पुरेशा अनिष्ट गोष्टी उजेडात आलेल्या नाहीत आणि त्या येणं आवश्यक कसं आहे याचं समग्र भान येण्यासाठी त्यांनी लिहिलेलं 'सर्वांसाठी आरोग्य? होय शक्य आहे!' हे पुस्तक वाचायला हवं.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe