77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

आर्थिक साक्षरता आणि शोषितांचे शोषण


भारतात सज्ञान, अज्ञान, श्रीमंत, गरीब, आर्थिक साक्षरता, निरक्षरता यांची प्रचंड दरी आहे. वस्तीत बचत, गुंतवणुकीविषयी शून्य अभ्यास आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe