77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

प्रलंयकारी वणवा पेटवणारे दोन नेते


वरिष्ठ भाजप नेते लाल कृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना भाजप नि संघ परिवाराने निवृत्त केलेले पाहून हलकीशी आनंदाची लकेर मनात उमटते न उमटते तोच एक अत्यंत अप्रिय, गडद आणि जहरीला भाव दाटून येतो आणि ती उमटू पाहणारी लकेर पटदिशी विरूनही जाते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe