77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

संपादकीय


जनतेचे अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज, शिक्षण, रस्ते, आरोग्य व सन्मानाचे अधुरे प्रश्न सोडवले जाण्याची वेळ आली असता साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासारख्यावर लिहिणे-बोलणे अगत्याचे झाले आहे.