77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

युपीएससी आणि मनुस्मृती


सर्व संवैधानिक तरतुदींना डावलून मोदी सरकारने जून 2018पासून ‘लॅटरल एंट्री’ अंतर्गत संयुक्त सचिव दर्जाच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी करून युपीएससीची परीक्षा न घेता त्या पदांवर नियुक्त्या केल्या.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe