77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

ब्रह्मो-फॅसिझमचे आव्हान


ब्रम्हो-फॅसिझमचा पारंपरिक जातवर्गीय पाया हा मध्यम आणि उच्चजातवर्गीय राहिलेला आहे. जमातवाद पोसण्यात महत्त्वाची भूमिका असणारे स्थानिक प्रभुत्वाशाली जातींतील सामंती वर्ग आणि बनिया भांडवलशाहीत हितसंबंध असलेला शहरी पांढरपेशा आणि उच्च आणि मध्यमवर्ग हे वर्ग पारंपरिकदृष्ट्या त्यांचा केडर राहिला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe