77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

उदारमतवादी लोकशाहीसमोरील पेच


उदारमतवादी लोकशाहीच्या जन्मापासूनच तिच्यात न्यून होते. विशिष्ट अशा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक स्थितीमध्ये तिने आकार घेतला आणि त्या परिस्थितीला एक सीमित पण सुयोग्य प्रतिसाद देऊ पाहिला हे तर खरेच, पण तिच्या मूळ संकल्पनेमध्येच इतक्या कमअस्सल जागा होत्या की आज ना उद्या तिचा प्रकल्प कोसळून पडणार होता हेही तेवढेच खरे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe