77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

प्राक्कथित यश


मोदी सरकार विकासाच्या आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरलेलं होतं. देशातली वाढती बेरोजगारी हे त्याचं एक साक्षात रूप आहे. तरीही मग त्यांना एवढा मोठा पाठिंबा मिळाला कसा?

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe