77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

महाराष्ट्रातील डाव्या राजकारणाची दिशा


या चर्चेचा हेतू प्रामुख्याने हा आहे की, - येत्या विधानसभा निवडणुकांसाठी १) डाव्या-परिवर्तनवादी पक्ष-संघटनांची सर्वसाधारण कोणती भूमिका असणे गरजेचे याविषयी वैचारिक देवघेव व मंथन व्हावे; २) या निवडणुकीत व येत्या काळात कार्यक्रम, मांडणी, प्रचार व राजकीय कृती यांचा भर कोणत्या मुद्द्यांवर/घोषणांभोवती राहावा, आणि ३) डाव्या-परिवर्तनवादी दृष्टिकोनातून येत्या काळात महाराष्ट्राविषयीचे एक दृष्टीस्वप्न तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करता यावी.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe