77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

कथा - घाव


तिचा शेवटचा हुंकाराचा प्रश्न, सगळा कोलाहल, दोघांच्या मनातली अशांतता, वादळवारा कापत त्याच्यापर्यंत पोहचला. त्याला वाटलं, दमून भागून आताच ऑफिसमधून बाहेर पडलीये. कुठे लगेच तिच्या पाठी हे सगळं झेंगाट लावा..?

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe