77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

आधुनिक लोकनाट्याचे शिल्पकार


लोककलांना पुन्हा प्रबोधनाच्या दिशेने वळवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम अण्णाभाऊ साठे यांनी केले. ‘तमाशा’ या कलाप्रकारात काळानुरूप बदल करीत त्याला ‘लोकनाट्य’ या कलाप्रकारात बदलविण्याचे श्रेय त्यांना द्यावे लागते. तेच या आधुनिक लोकनाट्याचे शिल्पकार ठरतात.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe