77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

गॅलिलिओ समजून घेताना


सत्यापर्यंत कसे पोचायचे हा प्रश्न गॅलिलिओने ऐरणीवर घेतला होता, अणि ते विषद करताना त्याने एका बाजूला वैज्ञानिक पद्धतीची रूपरेषा मांडली होती आणि त्याच वेळेस सत्य निश्चित करण्याचा धर्मसत्तेचा अधिकार निस्संदिग्धपणे नाकारला होता. त्यामुळे प्रश्न एकट्या दुकट्या सत्याचादेखील राहिला नव्हता. ते तर सरळ बंड होते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe