77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

पेच व डावपेच


अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी निर्यात व्यापार वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. त्यातून राष्ट्रीय उत्पन्न व रोजगार वाढावा अशी उपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे. परंतु जागतिक बँकेने जून 2019मध्ये पुढील वर्षाकरीता जागतिक व्यापार वाढीचा अंदाज पूर्वीच्या 3.6 टक्क्यांवरून 2.6 टक्क्यांवर (म्हणजे एक-तृतियांशाने कमी करून) आणला आहे. त्यामुळे भारताच्या अर्थसंकल्पाच्या एका महत्त्वाच्या आधाराला तडा बसतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe