77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

सामुदायिक रेडिओ : अस्तित्वासाठी संघर्ष


सामुदायिक रेडिओचा नियोजित व सुसंबद्ध वापर केल्यास एखाद्या समाजाचे परिवर्तन करण्याचे सामर्थ्य त्यामध्ये आहे. परंतु या माध्यमाला त्याचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी सध्या प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe