77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

इराणमधील पेचप्रसंग


गेले सव्वा वर्ष सुरू असलेला अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष आता आणखी बळावला आहे. जी-७ गटाच्या बैठकीत फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी केलेले सामोपचाराचे प्रयत्न फारसे सफल झाले नाहीत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe