97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

विदर्भातील स्त्री-लेखन


लेखिका या नात्याने विदर्भातल्या लेखिकांची वाटचाल बघितली तर वैदिक काळापासून आजपर्यंत साहित्यनिर्मितीची अभिमानास्पद आणि अखंड परंपरा लाभलेली आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe