97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

बदलाची दिशा


जम्मू-काश्मीर विषयाबाबत विद्यमान सत्ताधार्यां कडून पंडित नेहरूंना दोष दिला जातो. प्रत्यक्षात नेहरूंनी घेतलेल्या योग्य परिस्थितीजन्य निर्णयांमुळेच काश्मीर आज भारतात आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe