97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

केंद्र सरकारचा जुगार


पाकिस्तानने काश्मीरवर केलेला दावा आणि युनोत काश्मीर प्रकरणात सार्वमत मान्य झाल्यामुळे भारताला काळजीपूर्वक पाऊले उचलणे भाग होते. युनोच्या ठरावांप्रमाणे आझाद काश्मीरमधील आपले सैन्य पाकिस्तान मागे घेत नव्हता. यामुळे सार्वमत घेता येत नव्हते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe