97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

विषम तडजोडीतून शांतता


या प्रकरणात न्यायाच्या प्रश्नाशी मालमत्तेचे अधिकार अविभाज्यरित्या जोडले गेले आहेत, हे न्यायालयाला कबूल करता आलं असतं. पण न्यायालयाने दोन्ही करायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हा निकाल कायदा आणि न्याय अशा दोन्ही आघाड्यांवर अपुरा ठरतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe