97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

इष्ट आदरांजलीपर स्मृतिग्रंथ


मुस्लीम समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय सुधारणांकडे लक्ष देणारे, अनेक प्रबोधनात्मक मुक्तिदायी चळवळींना ओढून घेणार्याा प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर सरांच्या अद्वितीय कार्याची दखल घेत कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरिता प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर स्मृतिग्रंथ रूपात ‘सामाजिक समतेचा प्रवाह’ या पुस्तकाची निर्मिती केलेली आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe