97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अमेरिकेतील स्त्रीवाद : शोध व बोध


समकालीन चळवळ समजून घेताना म्हणून इतिहासाचा संदर्भ समजणे महत्वाचे आहे आणि म्हणूनच ह्या टप्प्यावर ज्या काळाला चळवळीचा सुवर्णकाळ म्हणून संबोधण्यात येते, अशा 1960-70च्या दशकाकडे नव्याने चिकित्सक पद्धतीने बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे आणि नेमकी हीच गरज नेटफ्लिक्स वरील ‘शी इज ब्युटीफुल व्हेन शी इज अँग्री’ हा माहितीपट बर्या च अंशी पूर्ण करतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe