97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

गोरखचं मरणं - आमचा मायदेश कोणता?


लाकडे खूप मोठी व ओली होती. सगळे रॉकेल संपले पण ती काही केल्या पेट घेईनात. आम्ही प्रयत्न करत होतो. प्रेत पेट घेईना. आपली ही माणसं जिवंतपणी अन्याय अत्याचाराच्या विरोधी पेट घेत नाहीत तर मेल्यावर काय पेट घेणार असं काही वाटू लागलं!

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe