97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

या सततच्या दुष्काळाचे करायचे काय?


सदर लेखामध्ये गेल्या पाच वर्षांत व विशेषकरून मागील दोन वर्षांत वंचित, दुर्बल आणि गरिबांच्या उपजीविकेवर तसेच त्यांच्या एकूण नातेसंबंधांवर काय परिणाम होत आहेत ते पाहण्याचा छोटासा प्रयत्न केला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe