97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

भटक्या जमाती व जमातवाद


जमातवादविरोधी लढ्याची नैसर्गिक दोस्तशक्ती असलेल्या भटक्या जमाती ह्या हिंदुत्वाच्या राजकारणात मुस्लिमविरोधी म्हणून वापरल्या जात आहेत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe