97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

एनआरसीतील लिंगजन्य भेदभाव


एनआरसी प्रक्रियेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ‘मनमानी’. मनमानी पद्धतीने कुटंबाचे काही सदस्य यादीतून वगळले जातात. सर्व सदस्यांची नावे नोंदली गेली आहेत अशी खूपच थोडी कुटुंबे आहेत. गावामध्ये प्रत्येक कुटुंबातून एखाद दुसर्यार सदस्याचे नाव यादीतून वगळलेलेच आढळते. मग ते कुटुंब हिंदू असो की मुस्लिम.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe