97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कारसंस्कृती आणि सार्वजनिक अवकाश


मोटरकार, महामार्ग, मुक्त मार्ग व उड्डाणपूल यांच्या संस्कृतीला एक वलय देण्यात आलेलं आहे. पण आता आपल्याला याच्यापलीकडे जावं लागेल. ही संस्कृती पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत नाही व आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. हे आपल्या खूप आधीच लक्षात यायला हवं होतं. पाश्चात्त्य देशांनी आता कृती करायला सुरुवात केली आहे...

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe